czwartek, 25 sierpnia 2016

PIERWSZY RODZIMY KAPŁAN W MONGOLII

W sobotę, 28 sierpnia, prefekt apostolski Ułan Bator bp Wenceslao Padilla wyświęci na kapłana pierwszego rodowitego katolika mongolskiego - Josepha Encha.

"Jest to historyczne wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego w Mongolii" - powiedział biskup w rozmowie z papieskim dziełem charytatywnym "Missio", wspierającym Kościoły lokalne na terenach misyjnych.

Przyszły kapłan przygotowywał się do swej posługi w seminarium w południowokoreańskim mieście Daejeong i tam 11 grudnia 2014 przyjął święcenia diakonatu, a 28 sierpnia br. zostanie wyświęcony na kapłana. Tym samym stanie się pierwszym rodzimym duchownym katolickim w stosunkowo krótkiej historii najmłodszego Kościoła katolickiego na świecie.

Krajowy dyrektor "Missio" ks. Anthony Chantry powiedział: "Cała nasza organizacja cieszy się z tego powodu wraz z mongolską wspólnotą katolicką. Jest to wspaniały przykład tego, co to znaczy być Kościołem misyjnym. Pierwszy rodowity kapłan mongolski jest wielkim znakiem nadziei dla tego narodu i dla nas wszystkich".

Organizacja ostatnio bardzo pomagała Kościołowi lokalnemu w Mongolii, przede wszystkim kształcąc liderów świeckich i opłacając formację diakona Encha. W ramach ubiegłorocznej zbiórki pieniędzy w Światową Niedzielę Misyjną, poświęconej tym razem właśnie Mongolii, zebrano 533 397 funtów na kształcenie księży i budowę świątyń.

Choć pierwsza katolicka jednostka terytorialna w Mongolii - misja "sui iuris" Mongolii Wewnętrznej - powstała 14 marca 1922 (w 2 lata później przemianowana na misję Urgi [dzis. Ułan Bator]), to w rzeczywistości Kościół tam nie istniał. Jego narodziny stały się możliwe dopiero po upadku reżymu komunistycznego i zapoczątkowaniu przemian demokratycznych w tym azjatyckim kraju w 1990. Przybyli tam pierwsi misjonarze z zagranicy, głównie z Filipin i Korei Południowej, głosząc Słowo Boże oraz działając na polu charytatywnym i społecznym.

Jan Paweł II mógł wówczas przywrócić misję "sui iuris" Urgi-Ułan Bator, którą 30 kwietnia 2002 podniósł do rangi prefektury apostolskiej Ułan Bator. Od początku na czele obu tych jednostek stoi filipiński kapłan ks. Wenceslao Padilla ze Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi, a od 29 sierpnia 2003 pierwszy biskup katolicki w dziejach Mongolii. Ocenia się, że w całym kraju żyje obecnie nieco ponad tysiąc ochrzczonych katolików, wśród których posługuje 20 kapłanów i 50 sióstr zakonnych w 6 parafiach.

Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Mongolią 4 kwietnia 1992. Przy rządzie w Ułan Bator akredytowany jest nuncjusz w Seulu (od 26 kwietnia 2008 jest nim abp Osvaldo Padilla).za: KAI/thetablet.co.uk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz