czwartek, 12 listopada 2015

15 lat MIVA PolskaMinęło 15 lat od pierwszych festynów organizowanych w Ostródzie, Mielcu i Wadowicach Górnych w 2000 roku, kiedy powstała MIVA Polska. Jej założycielem był ks. Marian Midura z archidiecezji warmińskiej.

MIVA – Mission Vehicle Association
(niem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft) znaczy
Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu
Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy Chrystusa
- na ziemi
- na wodzie
- w powietrzu

Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. MIVA zajmuje się również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina (10 Przykazań dla Kierowców MIVA Polska). Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań.

W ciągu 15 lat MIVA Polska zadomowiła się w parafiach i świadomości wielu ludzi poprzez Akcję św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Inicjatywy takie jak Niedziela Modlitw za Kierowców – w ostatnią niedzielę kwietnia, czy Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę – w drugą sobotę maja, akcja Trzeźwy i Życzliwy Kierowca, Dekalog Kierowcy czy Odblaski Życia pochodzą od MIVA Polska.

Na bazie działań MIVA powołane też zostało Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Miva Polska wprowadziła też obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, czego owocem było powstanie jednego z pierwszych na świecie Pomnika Ofiar Wypadków Drogowych – "Przejście", który znajduje się przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie k. Tarnowa.

W ostatnich latach powstały nowe akcje promujące MIVA na rzecz coraz bardziej potrzebnej pomocy polskim misjonarzom na różne rodzaje pojazdów: "Z Ewangelią na motorze – motocykle na misje" – z udziałem polskich motocyklistów; "Ratujmy życie – misyjny ambulans"; uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce – z majową złotówką na rowery; MIVA pływa" promująca wodne pojazdy oraz "Skuter śnieżny na misje" z promocją pracy polskich misjonarzy na Arktyce.Projekty zrealizowane przez MIVA Polska w latach 2000 – 2014: 405 samochodów, 90 motocykli, 449 rowerów, 3 traktory, 2 quady, 7 silników, 12 łodzi i barek, 2 konie, 1 riksza, 7 busów, 10 ambulansów, 2 skutery śnieżne.

wtorek, 28 lipca 2015

Pierwsi polscy misjonarze-męczennicy

Od 5 marca zaczęła działać nowa strona internetowa meczennicy.franciszkanie.pl, która ma pomóc w duchowym przygotowaniu do beatyfikacji o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Strona jest również źródłem informacji na temat życia i męczeństwa polskich misjonarzy. Pojawiają się na niej wiadomości o przebiegu przygotowań do beatyfikacji oraz szczegóły dotyczące samej uroczystości, która będzie miała miejsce 5 grudnia 2015 roku w Chimbote, w Peru.

Również 5 marca br. w bazylice franciszkanów w Krakowie rozpoczęła się nowenna dziewięciu miesięcy przed beatyfikacją polskich męczenników w Peru. O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek będą pierwszymi polskimi misjonarzami-męczennikami wyniesionymi na ołtarze.Dzieło misyjne Kościoła w Afryce

W Afryce Kościół dzięki ofiarom wiernych prowadzi i utrzymuje:

1 298 szpitali, 5 256 przychodni
229 domów dla trędowatych
632 domy dla starców i osób niepełnosprawnych
1 728 poradni małżeńskich
1 398 sierocińców, 2 009 żłobków
14 711 przedszkoli z 1 444 069 dziećmi
36 613 szkół podstawowych z 16 472 059 uczniami
12 000 szkół średnich z 5 241 057 uczniamidane za: Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, lipiec 2015 r.

piątek, 27 lutego 2015

Pomóż misjonarzom wysyłając smsDzieło Pomocy „Ad Gentes”, jedna z agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, prowadzi przez cały rok zbiórkę środków finansowych na realizację projektów wskazanych przez misjonarzy. Dzieło finansuje projekty edukacyjne, medyczne, charytatywne i ewangelizacyjne realizowane przez misjonarzy w 97 krajach świata. W 2014 roku, dzięki darczyńcom, Dzieło przekazało 217 tys. euro na misje do Afryki, Azji i Ameryki Południo­wej i Środkowej. Udało się wybudować bądź wyposażyć kilka przedszkoli i szkół, otoczyć opieką i umożliwić naukę dzieciom ulicy i sierotom, pomóc ofiarom konfliktów zbrojnych, chorym na AIDS, gruźlicę, malarię i trąd. Misjonarze otrzymali środki na walkę z głodem i niedożywieniem w Afryce i Azji, pomagają matkom samotnie wychowującym dzieci, opuszczonym starcom.

Możemy wesprzeć ich działania wysyłając w okresie Wielkiego Postu (i nie tylko) sms-a o treści „Misje” na numer 72032. Koszt sms-a to 2,46 z VAT.

środa, 18 lutego 2015

ROZPOCZYNA SIĘ WIELKI POST

Coroczna celebracja Paschy Chrystusa, największego święta chrześcijańskiego, już w połowie II wieku wzbudziła potrzebę szczególniejszego przygotowania doń poprzez praktykę postu. Wydłużenie tego przygotowania na 40 dni staje się zwyczajem liturgicznym od początku IV wieku. Najpierw zaczynało się ono od niedzieli, później jednak – z racji tego, że niedziela jako pamiątka Zmartwychwstania jest dniem wolnym od postu – dodano jeszcze kilka dni. I tak, od około VII wieku okres przygotowania paschalnego zaczyna się od środy, zwanej dziś "popielcową".

Gdy w średniowieczu chrześcijaństwo dotarło do Polski, głównym wymiarem przygotowania paschalnego był post trwający sześć, a nawet dziewięć tygodni, stąd określenie ""Wielki Post" zdawało się najdokładniej oddawać istotę rzeczy. Dzisiejsze (bez wątpienia głębsze) rozumienie tego okresu nawiązuje przede wszystkim do tradycji liturgicznej, w której stanowił on ostatni etap przygotowania kandydatów do przyjęcia chrztu w Wigilię Paschalną. Ten chrzcielny aspekt okresu wielkopostnego jest do odkrycia także dla nas: żyć tajemnicą chrztu to odkrywać swoją godność dziecka Bożego, trwać w stałym nawróceniu, którego nieodzownym warunkiem jest zasłuchanie w prawdę słowa Bożego oraz korzystanie z sakramentu pokuty, zwanego drugim chrztem, to uczynić w końcu całe swoje życie ofiarą duchową, której wyrazem są modlitwa, post i jałmużna.

U początku okresu "Czterdziestnicy" słyszymy dwa wezwania:"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" oraz Pawłowe "W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia".

Wielki Post przeżywamy dwuetapowo. Pierwsze cztery tygodnie mają być nade wszystko wchodzeniem na drogę pokuty i nawrócenia (metanoi) przez stworzenie w swym życiu przestrzeni pustyni dla intymnego spotkania z Ojcem. Dopiero ostatnie dwa tygodnie wyraźniej poświęcone są rozważaniu Męki Pańskiej. Czytana wówczas Ewangelia według św. Jana ukazuje zmaganie się Chrystusa z faryzeuszami i zapowiada śmierć Zbawiciela. Ta dwuetapowość Wielkiego Postu ma głębokie uzasadnienie duchowe: dzięki pokucie oczyszczamy swoją wiarę i miłość, aby odnowionymi wchodzić w tajemnicę Męki Pańskiej.

Polska praktyka cotygodniowych nabożeństw Gorzkich Żali oraz udział wiernych w Drodze Krzyżowej, celebrowanych przez cały okres Wielkiego Postu, może nieco przesłaniać wspomniane wyżej dwa wymiary Wielkiego Postu, akcentując nadmiernie ten pasyjny. Dlatego ważne jest to, na ile rozważania Drogi Krzyżowej i kazania w ramach nabożeństw Wielkich Żali przez początkowe tygodnie tego okresu odnosić się będą do głównego wielkopostnego tematu: nawrócenia.

Dla dobrego przeżycia Wielkiego Postu zasadnicze znaczenie ma jednak słuchanie słowa Bożego, a nie same praktyki ascetyczne. Bez uważnego słuchania Słowa, prowadzącego do wielkiej modlitwy i przemiany wewnętrznej, przynoszących wzrost w miłości Boga i bliźniego, nie zdołamy przeżyć najświętszych dni Triduum Paschalnego jako prawdziwi przyjaciele Chrystusa, który gorąco pragnie spożywać (przeżywać) tę Paschę z nami (por. Łk 22,15).

tekst za Oremus, II 2015

piątek, 6 lutego 2015

DZIEŃ WALKI Z NIEWOLNICTWEM

Dnia 8 lutego br. we wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po odzyskaniu wolności wstąpiła do zakonu i została kanonizowana w 2000 roku, obchodzony będzie pierwszy Międzynarodowy dzień modlitwy i walki z niewolnictwem.

Celem dnia jest głębsze uświadomienie sobie rzeczywistości niewolnictwa na świecie oraz refleksja nad istniejącą przemocą i niesprawiedliwością dotykającą wiele osób nie mających głosu, nie liczących się, uważanych za nikogo, będących po prostu niewolnikami oraz próba odpowiedzenia na te współczesne formy handlu ludźmi, poprzez konkretne działania.

Według oficjalnych danych około 21 milionów osób jest ofiarami handlu w celach wykorzystania seksualnego, przymusowej pracy, handlu ludzkimi organami, służby domowej i wielu innych form. Co roku około 2,5 miliona osób jest ofiarami handlu ludźmi i niewolnictwa.

Agenzia FidesWięcej na temat współczesnego niewolnictwa można przeczytać w TYM ARTYKULE

Na ilustracji powyżej - rzeźby niewolników z betonu z oryginalnymi łańcuchami, które zakładano mężczyznom, kobietom i dzieciom - Zanzibar, fot. K. Kryza, za: Echo z Afryki, 2/2015