piątek, 3 czerwca 2016

NOWENNA DO BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

Każdego miesiąca, w dniach od 28/29 do 6-go następnego miesiąca, we wszystkich wspólnotach sióstr klawerianek odmawiana jest Nowenna do Matki Założycielki bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Również i Ty możesz dołączyć do tej modlitwy. Niech Błogosławiona wyprosi nam z nieba łaski duchowe i materialne, o które prosimy, zarówno dla nas, jak i dla naszych bliskich, przyjaciół, dobroczyńców… ona, która podczas swojego ziemskiego życia pomogła tylu potrzebującym.W Imię Ojca i Syna i Ducha Święto.
O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie prosić będą, z ufnością
pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy. Niech naśladowanie jej cnót i uczynków
gorliwości jakie pełniła w swym życiu zapewni nam Twoje błogosławieństwo.
Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie jeszcze jedną więcej
opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia, a
szczególnie niech wyprosi łaskę ………… (tu wymienić swą prośbę) oraz
dopomoże nam do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen