niedziela, 4 września 2016

Początek zajęć w Centrum Formacji Misyjnej

W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyła się w sobotę uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego. Przez najbliższe dziewięć miesięcy 17 osób poprzez ćwiczenia duchowe, studia z zakresu misjologii oraz naukę języka obcego będzie przygotowywało się do wyjazdu na misje.Liturgię poprzedził wykład dyrektora Papieskiego Dzieła Pomocy „Ad Gentes” ks. Zbigniewa Sobolewskiego na temat miejsca i roli świeckich misjonarzy. W czasie Mszy św. przewodniczący Komisji KEP ds. Misji bp Jerzy Mazur zwrócił uwagę, że warunkiem skuteczności apostolskiego zaangażowania jest zjednoczenie z Chrystusem. – Tu jest nasza siła, nasza moc i nadzieja – podkreślił biskup, zachęcając przyszłych misjonarzy do pogłębiania swojego życia duchowego. – Poznawajmy coraz bardziej Jezusa, by jeszcze mocniej w Niego uwierzyć. Misjonarz i misjonarka muszą bowiem być ludźmi silnej wiary, by mogli się nią nieustannie dzielić z tymi, do których zostali posłani i realizować tym samym swoje powołanie – powiedział.Hierarcha podkreślił, że człowiek czerpie siły do służby z modlitwy. Nawiązując do słów św. Jana Pawła II podkreślił, że współczesny świat potrzebuje świętych misjonarzy. Jako przykład wskazał postać Matki Teresy z Kalkuty. - W Roku Miłosierdzia jest dla nas wspaniałym wzorem człowieka, który czynił miłosierdzie wśród najuboższych – zaznaczył.Wśród osób przygotowujących się do wyjazdu misyjnego formację w CFM podjęło w tym roku dziesięciu kapłanów, w tym trzech zakonnych, jeden kleryk, pięć sióstr zakonnych i jedna osoba świecka. Wyjadą oni m.in. do Peru, Boliwii, Wenezueli i Kamerunu.

czwartek, 25 sierpnia 2016

PIERWSZY RODZIMY KAPŁAN W MONGOLII

W sobotę, 28 sierpnia, prefekt apostolski Ułan Bator bp Wenceslao Padilla wyświęci na kapłana pierwszego rodowitego katolika mongolskiego - Josepha Encha.

"Jest to historyczne wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego w Mongolii" - powiedział biskup w rozmowie z papieskim dziełem charytatywnym "Missio", wspierającym Kościoły lokalne na terenach misyjnych.

Przyszły kapłan przygotowywał się do swej posługi w seminarium w południowokoreańskim mieście Daejeong i tam 11 grudnia 2014 przyjął święcenia diakonatu, a 28 sierpnia br. zostanie wyświęcony na kapłana. Tym samym stanie się pierwszym rodzimym duchownym katolickim w stosunkowo krótkiej historii najmłodszego Kościoła katolickiego na świecie.

Krajowy dyrektor "Missio" ks. Anthony Chantry powiedział: "Cała nasza organizacja cieszy się z tego powodu wraz z mongolską wspólnotą katolicką. Jest to wspaniały przykład tego, co to znaczy być Kościołem misyjnym. Pierwszy rodowity kapłan mongolski jest wielkim znakiem nadziei dla tego narodu i dla nas wszystkich".

Organizacja ostatnio bardzo pomagała Kościołowi lokalnemu w Mongolii, przede wszystkim kształcąc liderów świeckich i opłacając formację diakona Encha. W ramach ubiegłorocznej zbiórki pieniędzy w Światową Niedzielę Misyjną, poświęconej tym razem właśnie Mongolii, zebrano 533 397 funtów na kształcenie księży i budowę świątyń.

Choć pierwsza katolicka jednostka terytorialna w Mongolii - misja "sui iuris" Mongolii Wewnętrznej - powstała 14 marca 1922 (w 2 lata później przemianowana na misję Urgi [dzis. Ułan Bator]), to w rzeczywistości Kościół tam nie istniał. Jego narodziny stały się możliwe dopiero po upadku reżymu komunistycznego i zapoczątkowaniu przemian demokratycznych w tym azjatyckim kraju w 1990. Przybyli tam pierwsi misjonarze z zagranicy, głównie z Filipin i Korei Południowej, głosząc Słowo Boże oraz działając na polu charytatywnym i społecznym.

Jan Paweł II mógł wówczas przywrócić misję "sui iuris" Urgi-Ułan Bator, którą 30 kwietnia 2002 podniósł do rangi prefektury apostolskiej Ułan Bator. Od początku na czele obu tych jednostek stoi filipiński kapłan ks. Wenceslao Padilla ze Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi, a od 29 sierpnia 2003 pierwszy biskup katolicki w dziejach Mongolii. Ocenia się, że w całym kraju żyje obecnie nieco ponad tysiąc ochrzczonych katolików, wśród których posługuje 20 kapłanów i 50 sióstr zakonnych w 6 parafiach.

Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Mongolią 4 kwietnia 1992. Przy rządzie w Ułan Bator akredytowany jest nuncjusz w Seulu (od 26 kwietnia 2008 jest nim abp Osvaldo Padilla).za: KAI/thetablet.co.uk

piątek, 3 czerwca 2016

NOWENNA DO BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

Każdego miesiąca, w dniach od 28/29 do 6-go następnego miesiąca, we wszystkich wspólnotach sióstr klawerianek odmawiana jest Nowenna do Matki Założycielki bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Również i Ty możesz dołączyć do tej modlitwy. Niech Błogosławiona wyprosi nam z nieba łaski duchowe i materialne, o które prosimy, zarówno dla nas, jak i dla naszych bliskich, przyjaciół, dobroczyńców… ona, która podczas swojego ziemskiego życia pomogła tylu potrzebującym.W Imię Ojca i Syna i Ducha Święto.
O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie prosić będą, z ufnością
pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy. Niech naśladowanie jej cnót i uczynków
gorliwości jakie pełniła w swym życiu zapewni nam Twoje błogosławieństwo.
Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie jeszcze jedną więcej
opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia, a
szczególnie niech wyprosi łaskę ………… (tu wymienić swą prośbę) oraz
dopomoże nam do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen