piątek, 14 listopada 2014

W Krakowie powstało Seminarium dla kandydatów 35+

W Europie Zachodniej są liczne seminaria dla kapłanów z późniejszym powołaniem, do których wstępują mężczyźni po trzydziestym roku życia lub później. Coraz częściej powołanie na księdza kształtuje się w okresie dojrzałości. Polski Episkopat uznał za „znak czasu” wzrastającą liczbę mężczyzn w późniejszym wieku wyrażających chęć życia w kapłaństwie, dlatego celem tego międzydiecezjalnego seminarium będzie przygotowanie do sakramentu święceń kandydatów, którzy ze względu na wiek wymagają odrębnego toku formacji.

Kongregacja ds. Duchowieństwa ostatecznie zatwierdziła Statut Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Decyzja ta stanowiła ostatni warunek, by ogłosić oficjalnie nabór do tegoż seminarium. Rektorem Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń został mianowany ks. dr Józef Morawa. We wrześniu przeprowadził rozmowy wstępne z kandydatami, skierowanymi przez biskupów diecezjalnych. Rozmowy te odbywały się już w siedzibie seminarium, czyli w budynku przy prowadzonej przez cystersów parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie (os. Szklane Domy 7).

Na 364. zebraniu plenarnym polscy biskup przyjęli statut Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Jak mówił wówczas w rozmowie z KAI bp Adam Miziński, utworzenie seminarium duchownego dla starszych kandydatów do kapłaństwa to właściwie inicjatywa oddolna, która wyrosła
z dorocznych spotkań rektorów seminariów duchownych a została potem przedstawiona na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu. Statut zatwierdziła ostatecznie watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa, co umożliwiło oficjalne ogłoszenie naboru do tego seminarium.

U początku inicjatywy powołania takiego seminarium stał bp Grzegorz Ryś, ówczesny przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Dolna granica wieku, by zostać przyjętym to 35 lat, górnej nie określono. Kandydatem do seminarium "35" może być każdy mężczyzna stanu wolnego, także wdowiec. Według statutu, szczególnego rozeznania wymagają kandydatury mężczyzn, którzy mają potomstwo, uzyskali stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa, byłych alumnów oraz tych, którzy przekroczyli 60 rok życia. Kandydatów do seminarium kierują poszczególni biskupi diecezji.

Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń będzie podlegało Konferencji Episkopatu Polski. Według statutu, nad całością jego funkcjonowania będzie czuwał ordynariusz miejsca, czyli metropolita krakowski.